سوال: چرا به جای نوشته ها علامت سوال می‌آید؟

پاسخ: ین مشکل به علت عدم تطبیق کامل تنظیمات کنترل پنل ویندوز با زبان پارسی به وجود می آید.
برای رفع این مشکل به راهنمایی برطرف کردن مشکل فونت مراجعه کنید.