اگر مایل هستید تا موضوعی غیر از موضوعات مربوط به پشتیبانی را با ما مطرح کنید میتوانید از فرم زیر استفاده کنید. متشکریم.

لطفاً یک آدرس ایمیل معتبر وارد کنید، زیرا ما باید به شما پاسخ بدهیم

لطفاً توجه داشته باشید که اگر شما تمایل دارید که به ما گزارش خطا و یا بازخورد ارسال کنید، باید از قسمت پشتیبانی استفاده کنید. این فرم برای مسائل تجاری و غیر از پشتیبانی فراهم شده است.

خوبه، من میخواهم از قسمت پشتیبانی استفاده کنم

تلفن تماس

  • موبایل: ۶۰۶۱۲۸۰-۹۳۶-۹۸+
  • تلفن: ۴۶۲۶-۴۴۰۵-۲۱-۹۸+


لوگوی پیورسافت

پیورسافت به سادگی یک کلیک...